Stichting India Adoptieplan beschikt over een zgn. ANBI status; dat wil zeggen dat de belastingdienst ons ziet als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Voor donateurs heeft dat als voordeel dat giften aan onze stichting als belasting aftrekbaar kunnen worden aangemerkt.

Voor ANBI dienen wij een aantal gegevens op onze website beschikbaar te maken.

Hieronder zetten we een en ander op een rijtje:

Naam: Stichting India Adoptieplan

KVK Nummer: 41042186

Fiscaal nummer (RSIN): 804353785

Doelstelling: Het bevorderen van zendingswerk en hulpverleningswerk in India, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka.

Beleidsplan: Het financieel ondersteunen van personen en projecten in de eerder genoemde landen die zich bezighouden met het verbeteren van leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking op geestelijk en materieel gebied. Dit betreft o.m. hulp aan: Leprozen, daklozen, weduwen, wezen en gehandicapten. Deze hulp wordt verleend aan personen en projecten binnen het netwerk van Youth with a Mission.

Bestuur:

Bart Doornweerd – voorzitter

Kees Voogd, lid

Oscar Biesheuvel – secretaris

Hans Bins, penningmeester

Beloningsbeleid:

Alle werkzaamheden die door bestuursleden of door andere vrijwilligers worden verricht voor de stichting gebeuren pro Deo. Niemand ontvangt een salaris. Wel worden onkosten vergoed, zoals gereden kilometers.

Financiële verantwoording:

Verslag: Lees hier onze nieuwsbrieven
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan even contact op met ons kantoor, we vertellen u graag meer!