De opzet

Tijdens deze cursussen is er altijd veel tijd voor lofprijs en aanbidding, onderwijs, workshops, het geleerde in praktijk brengen in kleine groepjes (voor elkaar bidden, elkaar bemoedigen, leren woorden van God door te geven etc.), gezellige ontmoetingen, samen eten etc.

De bezoekers (zo’n 120-180 per cursus) zijn een dwarsdoorsnede van christelijk Nederland: jong en oud, pasbekeerd en leidinggevend, hervormd en pinkster, maar een ieder komt met dit doel:

 

God beter leren kennen en leren leven vanuit de kracht van de Heilige Geest.

 

Enkele getuigenissen:

 

“De Heer heeft mij in deze week gereinigd, genezen, vervuld, vergeven, bevrijd van oud zeer en boosheid.

Hij heeft mij overtuigd van het belang van nog meer geworteld te zijn in God, meer tijd met God door te brengen, te ‘soaken’ in de Heilige Geest.

Hij heeft mij meer vrijmoedigheid in het vlaggen gegeven en blijdschap.

Ik heb bevestiging gekregen van mij gaven, nieuwe wegen, vrijmoedigheid om te bidden voor anderen en om anderen woorden van bemoediging te geven.”

 

“Ook deze keer heb ik van de cursus genoten. Voor mezelf is het iedere keer weer een stukje bevestiging, vooral het in de kleine groepjes werken.

De cursus lijkt iedere keer hetzelfde, maar is toch iedere keer weer heel anders.

Het mooie is dat iedereen open bloeit tijdens deze week en zo blij is met alles wat God persoonlijk maakt. Het is ontroerend.”

 

“Ik heb inzicht gekregen en ben bemoedigd door de eenvoud waarmee het woord gebracht werd.

De Heilige Geest is voor mij niet meer iets waar ik weinig raad mee wist, maar is nu een wezenlijk onderdeel van mijn Godsbesef geworden. Heel veel is mij deze dagen duidelijk geworden.”

 

“God is groot! Ik mocht zeer sterk Zijn liefde en aanwezigheid ervaren deze week. De kracht van de Heilige Geest is enorm. De Here Jezus is mijn verlosser! Door het onderwijs beseft ik dat ik een offerdier moest slachten, een bolwerk moest vernielen en aan de voeten van Jezus moest brengen.

Ik mocht rotzooi aan het kruis nagelen en vergeving vragen en ervaren! Oh, hoe liefdevol is mijn Jezus, mijn Redder.

Ik ben bevrijd van occulte zaken uit het verleden en na het belijden van mijn zonden en het ontvangen van genezing, sloot God een nieuw verbond met mij en mocht ik gezalfd worden in Jezus naam. Het was een feestje in de hemel en ik mocht weer een open kanaal naar de hemel hebben.”

“Het was een goede week. Een week lang onder de douche van de Heilige Geest!

Voor het eerst heb ik wat door mogen geven. Toch geweldig dat de Heilige Geest ook door mij werkte!”

“Mijn heup is genezen en ik heb vijf dagen in houten banken kunnen zitten,  wat het laatste jaar niet mogelijk is geweest.”

 

“Halleluja. God is bezig om mij los te weken er is gebeden tegen dood en onreinheid. Ook heb ik mijn zonden beleden en is er meer waarheid in mijn gedachten gekomen en steeds meer rust, naarmate ik de verkeerde gedachten erken en wedersta. Ook is er veel pijn uit mijn ruggengraat verdwenen en andere pijnen.”

“De cursus ging vanaf het begin totaal anders, maar Gods invulling van alles was zó perfect liefdevol, boven bidden en denken! Mateloos te gek!

Volkomen vertrouwen en geen zorgen te maken, mag en wil ik leren.

Verdere details moeten nog verwerkt worden, in rust! In rust zullen nieuwe dingen boven komen, in rust! Mijn God is groot.”