Jeugd met een Opdracht (JmeO) is verbonden aan Youth with a Mission International (YWAM), een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie.

 

YWAM heeft als missie: God kennen en Hem bekend maken!

 

Momenteel heeft YWAM vele honderden bases over de hele wereld. Hier worden trainingen gegeven (zgn. Discipelschaps Training Scholen) maar hier vanuit worden ook mensen uitgezonden om op verschilende plekken te evangeliseren en praktische hulp te verlenen.

 

YWAM is opgericht in 1960, in Noord Amerika, met als doel jongelui erop uit te sturen voor korte-termijn evangelisatie-reizen, om ze een mogelijkheid te geven om uit te reiken in Jezus’ Naam.

 

De oprichter van YWAM, Loren Cunningham, geloofde niet dat alleen jaren van theologische studie ervoor zorgen dat je geschikt bent om je in het zendingsveld te begeven, noch dat zo’n studie altijd een vereiste is om mensen effectief als christen te kunnen dienen. Die tijd was het nogal revolutionair om er maar aan te denken om relatief ongetrainde en ongeschoolde mensen erop uit te sturen om het Evangelie te verkondigen. Het werd zelfs als een gevaarlijk iets beschouwd.

 

Door de jaren heen is het idee van deze korte-termijn reizen, hoewel er natuurlijk ook fouten gemaakt zijn, doorgedrongen in onze samenlevingen, en op deze manier zijn enorme aantallen mensen betrokken geraakt bij het verkondigen van het Evangelie van Jezus wereldwijd.