Over de werkers

De werkers die ondersteund worden via IAP zijn stuk voor stuk betrokken bij Jeugd met een Opdracht (Youth with a Mission – YWAM). YWAM is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die werkt met louter onbetaalde vrijwilligers.

Dat betekent dus dat zij geen salaris ontvangen en feitelijk afhankelijk zijn van giften.

Wij zijn ons er van bewust dat het niet juist en gezond zou zijn voor de werkers als zij totaal gefinancierd worden door mensen uit het buitenland. Dit zou hen volkomen afhankelijk van anderen maken, en dat zou rampzalig zijn als het support om een of andere reden stopt.

Vandaar dat alle werkers met een klein bedrag per maand gesteund worden; niet genoeg om geheel van rond te komen, maar in elk geval een bemoedigende steun in de rug!

Het werken met YWAM neemt ook met zich mee dat elke werker verantwoording af legt aan een teamleider; op deze manier worden vreemde uitwassen voorkomen. De werkers stimuleren elkaar om zuiver te leven en te handelen.

Het geld dat werkers via IAP ontvangen wordt uitgedeeld via de basis- of teamleiders.

Wij vragen van de werkers dat zij regelmatig contact opnemen met degene die hen steunt. Dit kan een kaartje, een brief of emailcontact zijn.

 

Het werk

Uiteraard is er veel, heel veel werk te doen in India, Nepal en Bangladesh. “Onze” werkers houden zich dan ook met heel uiteenlopende werkzaamheden bezig: Kindertehuizen, werken in sloppenwijken, werken onder de mensen met AIDS, etc. etc.

Alles met hetzelfde doel: mensen laten zien dat Jezus van ze houdt!


Enkele artikelen

Over de supporters

Momenteel zijn er ruim 350 personen, bedrijven, kerken en instellingen die één of meerdere mensen financieel ondersteunen. De bedragen lopen sterk uiteen, maar meestal is er sprake van een maandelijks support van 12 tot 24 Euro. Dit bedrag is voor de werkers niet voldoende om geheel van rond te komen, maar is een bemoedigende steun in de rug.

Wat wij horen van supporters, is dat zij het met name leuk en bemoedigend vinden om persoonlijk contact op te bouwen met degene die ze ondersteunen. Dit kan per post, maar gelukkig ook steeds vaker per email!

Veel supporters zijn niet alleen betrokken bij individuele werkers, maar steunen ook enkele projecten die opgezet zijn, zoals kinderhuizen etc.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van één van de werkers in India, Nepal of Bangladesh, of van één van de opgezette projecten, vul dan het contactformulier in of download hier een machtigingskaart, vul deze in en stuur deze naar ons op.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.